www.pchelenmed.com

 
 
ПРОДУКТИ


 
ПЧЕЛНО МЛЕЧИЦЕ
Пчелното млечице е сложен биологичен продукт секретиран от нелетящите пчели на възраст от 5 до 15 дни, т.нар. пчели кърмачки. С него се хранят личинките, пчелата майка и търтеите. Пчелното млечице намира приложение в лечението на различни заболявания. Поради широкото си действие пчелното млечице се препоръчва при старческа отпадналост и преждевременно състаряване или след дълго боледуване. Продължителното му приемане води до повишаване на кръвното налягане при хипотониците и понижаване или запазването му при някои от хипертониците. Получени са добри резултати и при лечение на атеросклероза и стенокардия- подобряват се общото състояние, настроението, сънят, паметта. Отделни проучвания са показали, че пчелното млечице може да
се използва и при лечение на шизофрения, и атеросклероза на крайниците, анемии в резултат на загуба на кръв, артрити, артрози, невралгии, чернодробни заболявания, болести на горните дихателни пътища, пародонтози, климактерични смущения и др.

Пчелното млечице е противопоказно при Адисонова болест и остри инфекциозни заболявания!
Производството и съхранението на пчелно млечице е трудно. Нетрайността на продукта налага то непрекъснато да се извлича и съхранява при минусови температури. Смесването му с друг пчелен продукт - меда, спомага за запазването му за по-дълго време.
Пчелното млечице намира приложение при лечението на детските хипотрофии - заболявания, характеризиращи се с дълбоки смущения в xpaненето и развитието. При лечение с млечицето бързо се нормализират белтъчно-солевият състав на кръвта, количеството на хемоглобина, броят на червените кръвни клетки, обмяната на веществата.

  
 
 
   
БИОЛОГИЧЕН ПЧЕЛЕН МЕД И ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ
   
       
   
- прополис
- пчелен прашец
- пчелно млечице
- пчелен восък
-100% екологично чисти продукти
- Видове пчелен мед
- Пчелен мед за здраве- Натурален биологичен пчелен мед
- Пчелен мед от производител
   
   
Copyrights©2008-2016 www.pchelenmed.com - All rights reserved Design by DiKo