www.pchelenmed.com

 
 
ПРОДУКТИ


 
МАНОВ МЕД

КУПИ КУПИ КУПИ КУПИ

Мед получен главно от екскретите на смучещи насекоми по растенията или от секрети на живи части от растенията. Маната може да е животинска мана или медена роса.
Изследванията показват, че в мановия мед се съдържат голям брой свободни аминокиселини, по-важни от които са аспарагинова киселина, аланин, аргинин, цистин, глицин, глутаминова киселина, хистидин, лизин, метионин и др.
Проучванията показват, че в Гърция до 65% от събираният мед е манов (Santas,1983). Мана се появява преди всичко по смърча (Picea abies L.Karsten), елата (Abies alba Miller), гръцка ела (Abies cephalonica Loudon), бора (Pinus sp.), дъба (Quercus sp.), бука (Fagus sp.), кестена (Castanea sativa Mill.), липите (Tilia sp.), кленовете (Acer sp.)(Schmidt, 1981).
Извършените проучвания у нас показаха, че освен от листни и щитоносни въшки, пчелите събират мана също така и от дъбовите желъди, нападнати от желъдовия хоботник и от жълъдови плодови червеи. Числеността на насекомите, свързани с отделянето на мана

зависи от редица фактори, като температура, наличие на валежи и др. Освен това, между листните въшки и мравките в горското насаждение, съществува много тясно взаимодействие (симбиоза). Мравките също събират произвежданата от въшките мана и я използват за храна. В същото време те пренасят листните въшки през есента от листата в корените на дърветата, където те зимуват и през пролетта ги пренасят от корените по клоните на дърветата. Мравките доближават листните въшки и с антените си ги потупват по гърба. Листните въшки отделят капка сладки екскременти, които мравките отнасят в своето гнездо. Така че колкото повече са мравките в една гора, толкова повече са и листните въшки продуценти на мана.
КУПИ


 

 
 
 
   
ПЧЕЛЕН МЕД И ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ
   
       
   
- прополис
- пчелен прашец
- пчелно млечице
- пчелен восък
-100% екологично чисти продукти
- Видове пчелен мед
- Пчелен мед за здраве


- Натурален биологичен пчелен мед
- Пчелен мед от производител