www.pchelenmed.com

 
 
ПРОДУКТИ


 
ЗАХАРОСАН МЕД

Някои видове мед в сравнение с други по-лесно ли кристализират?
Почти всички видове мед, след като бъдат изцедени от питите, кристализират. Въпреки това медът от градински чай, където процентното съотношение глюкоза/вода е по-ниско от 30 %, е по-устойчив на кристализация.
Как влияе кристализацията на качеството на меда?
Според основния възглед на потребителите захаросаният мед не е много приятен. Наистина, ако кристализацията не е завършила, т.е. ако един захаросал се слой бъде под един течен слой, това означава, че количеството на вода е в течния слой, т.е. по-високо, отколкото в началото на процеса на кристализация. Това положение може да създаде среда, която е благоприятна за ферментация, или да бъде причина за развитието на някои микроорганизми.
Как влияе складирането на кристализацията?
Кристализацията на меда при стайна температура започва за няколко седмици или месеци (много рядко за няколко дена). При подходящи условия на съхранение кристализацията може да се предотврати. Затова трябва да се осигурят подходящи условия за съхранение. Освен това за продължително складиране се препоръчва употребата на непоемащи въздух, устойчиви на влага, направени от неръждаемо желязо бидони. Ниските температури (под 10градуса) са идеални за предпазване от кристализация. Средните температури (10-21 градуса) увеличават склонността към захаросване. А по-високите температури (над 27градуса), намалявайки склонността към кристализация, предизвикват понижаване на качеството на меда. Обработеният мед трябва да се съхранява при температура между 18-24градуса. Съхранението на необработения мед при температура под 10градуса е по-подходящо. Алтернативните изследвания показват, че ако медът се съхранява първо най-малко четири седмици при 0 градуса, а после при 14 градуса, течното му състояние се запазва.
Влияят ли съдовете и бидоните, където се поставя медът, на кристализацията?
Медът е чувствителен към влажността на средата, в която се намира. Полиетиленови съдове с малка дебелина, които се използват при съхранението, могат да ограничат влагата, а това може да повлияе на началото на кристализацията.


 
 
 
 
   
ПЧЕЛЕН МЕД И ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ
   
       
   
- прополис
- пчелен прашец
- пчелно млечице
- пчелен восък
-100% екологично чисти продукти
- Видове пчелен мед
- Пчелен мед за здраве


- Натурален биологичен пчелен мед
- Пчелен мед от производител