ЛЕЧЕНИЕ С ПЧЕЛЕН ПРАШЕЦ

Понастоящем в много страни цветният прашец се ползува с широка популярност като ценно хранително, профилактично и лечебно средство. Цветният прашец е използуван за първи път в медицинската практика от френския професор Р. Шовен. Той установил, че прашецът регулира дейността на стомашно-чревния тракт. Особено добре се повлиява хроничният колит.

А. Каяс (Франция) и Е. Аск (Швейцария) са получили добри лечебни резултати при възпаления на простатната жлеза.
В монографията на М. Яломицяну (1978) „Прашецът, продукт и медикамент, биостимулираща и терапевтична ценност” се дават следните насоки за лечебно приложение:

а) лечение с прашец на различни заболявания на тънкото и дебелото черво;

б) възможност за използуване на прашеца и пергата при лечението на захарната болест, тъй като стимулират отделянето на инсулин;

в) прашецът и пергата понижават нивото на холестерола, което се използува при лечението на атеросклерозата;

г) прашецът се характеризира с ниско съдържание на натрий, но съдържа много магнезий и калий, което го прави подходящ за лечението на сърдечно-съдовите заболявания;

д) прашецът съдържа желязо, а това значи, че може да бъде прилаган при лечението на анемии;

е) благодарение на богатото съдържание на йод прашецът може да се употребява при профилактиката на ендемичната гуша.